دسته خبر - آرشیو

برگزاری دومین دوره آموزشی تخصصی بازآفرینی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های محرک توسعه

دومین دوره آموزشی بازآفرینی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های محرک توسعه از از سلسله دوره‌های آموزشی بازآفرینی شهری پایدار توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان و با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

برگزاری دومین دوره آموزشی بازآفرینی شهری و پروژه های محرک توسعه

دومین دوره از سلسله دوره‌های آموزشی بازآفرینی شهری پایدار با عنوان بازآفرینی شهری و پروژه‌های محرک توسعه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب

دوره آموزشی بازآفرینی شهری و پروژه های محرک توسعه برگزار شد

دوره آموزشی بازآفرینی شهری و پروژه های محرک توسعه از سلسله دوره های آموزشی بازآفرینی شهری پایدار توسط اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان و با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب